Internetowa platforma prezentacji wyników

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o. o.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10

24-110 Puławy

814-714-160 lub 814-714-161

e-laboratorium@zozmedical.com.pl

www.zozmedical.com.pl

Przesłanie nowego hasła